Vážení používatelia vysokovýkonného počítania, SlovakGrid logo

9.6.2010 o 9.00 v zasadačke ÚI SAV č.dv.102 organizujeme v spolupráci s STU pracovné stretnutie pre záujemcov vysokovýkonného počítania v gridovom prostredí.
Na uvedenom stretnutí vás oboznámime s tým, ako vám môžu pracovníci ÚI SAV pomôcť pri prenose vašich aplikačných programov do gridovej infraštruktúry tvorenej vysokovýkonnými klastrami budovanej v rámci SIVVP národného projektu zo ŠF. Účasť v gridovej infraštruktúre vám umožní neskôr sa začleniť do virtuálnych organizácií (medzinárodná spolupráca pre e-vedu v danej oblasti). Prosím o nahlásenie záujemcov z vašich pracovísk na

dobrucky.ui@savba.sk

Charakter stretnutia bude zameraný na analýzu vašich aplikácií a ich možných adaptácií do výkonného klastra, resp. do siete klastrov (gridová infraštruktúra). Predpokladaná dĺžka stretnutia je do 12.00.

Doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. riaditeľ ÚI SAV