© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
25.4.2014

European Grid Infrastructure    English version

Kontakty

Informácie budú doplnené.
 
 
Skupinová adresa slovakgrid.ui at sav.sk v súčasnosti slúži na komunikáciu od všetkých potenciálnych partnerov smerom na ÚI SAV.
 
Skupinová adresa slovakgrid-rv at sav.sk slúži na vzájomnú komunikáciu členov riadiaceho výboru na prípravu národneho projektu SlovakGrid.
 
Po pracovnom stretnutí 30.4.2008 bude vytvorená skupinová adresa slovakgrid at sav.sk na vzájomnú komunikáciu všetkých účastníkov a záujemcov (otvorený list).