© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
25.4.2014

European Grid Infrastructure    English version

Vzdelávanie

Informácie o výuke paralelného programovania a gridov na vysokých školách.
 

Žilinská univerzita

Študijný odbor: Aplikovaná informatika – zameranie "Distribuované a paralelné počítanie"

Predmety zamerania

Zima

1. Matematické programovanie - 5I A06  Okruhy   Osnovy
2. Distribuované systémy – 5I S07  Okruhy   Osnovy
3. Vývojové prostredia OpenMP a MPI (nový)  Okruhy   Osnovy

Leto

4. Zložitosť distribuovaných a paralelných algoritmov (nový)  Okruhy   Osnovy
5. HPC a Grid počítanie (nový)  Okruhy   Osnovy

Štátnicové predmety zamerania

- Informačné systémy - 5SI28 (spoločný)
- Distribuované a paralelné počítanie (nový)