© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
25.4.2014

European Grid Infrastructure    English version

Informačné dni

Názov akcie Web stránka Miesto Dátum
European Grid Infrastructure Pozvané prednášky o špičkových projektoch v súvislosti s využívaním pan-európskej infraštruktúry pre distribuované vysoko-výkonné počítanie Bratislava, ÚI SAV Október 24, 2011
European Grid Infrastructure Pozvané prednášky o špičkových projektoch v súvislosti s využívaním pan-európskej infraštruktúry pre distribuované vysoko-výkonné počítanie Bratislava, ÚI SAV November 11, 2010
Pan-European Infrastructure Pozvané prednášky o špičkových projektoch v súvislosti s využívaním pan-európskej infraštruktúry pre distribuované vysoko-výkonné počítanie Bratislava, ÚI SAV Október 26, 2009
Pan-European Infrastructure Pozvané prednášky o špičkových projektoch v súvislosti s využívaním pan-európskej infraštruktúry pre distribuované vysoko-výkonné počítanie Bratislava, ÚI SAV Október 27, 2008
Informačný deň pre elektronické zdravotníctvo Grid for Pharmaceutical & Biomedical Challenges Bratislava, hotel SOREA September 19, 2007
Info Day of Computing Center of SAS Možnosti využívania vysoko-výkonnej výpočtovej techniky pre pracovníkov SAV Bratislava, VS SAV (UI SAV) September 12, 2006
Doplniť informačné dni organizované ostatnými partnermi.
 
Dňa 9.júna 2010 Ústav informatiky SAV zorganizoval v spolupráci s STU pracovné stretnutie pre záujemcov vysokovýkonného počítania v gridovom prostredí. Účastníci sa oboznámili s tým, ako môžu pracovníci ÚI SAV pomôcť pri prenose aplikačných programov do gridovej infraštruktúry - tvorenej vysokovýkonnými klastrami - budovanej v rámci SIVVP národného projektu zo ŠF.
Účasť v gridovej infraštruktúre umožní neskôr sa začleniť do virtuálnych organizácií (medzinárodná spolupráca pre e-vedu v danej oblasti).
Charakter stretnutia bol zameraný na analýzu aplikácií prítomných záujemcov a ich možných adaptácií do výkonného klastra, resp. do siete klastrov (gridová infraštruktúra).
 
Program:
 
09:05 Gridové projekty (15') Ladislav Hluchý (ÚI SAV) prezentácia
EGEE-III, EGI, EGI-InSPIRE, SIVVP.
 
09:20 Infraštruktúra SlovakGrid NGI (15') Ján Astaloš (ÚISAV) prezentácia
Opis súčasného stavu gridovej infraštruktúry SlovakGrid a jej plánovaného veľkého rozšírenia vo veľmi blízkej budúcnosti - projekt SIVVP: technické parametre HPC klastrov, základné softvérové vybavenie, príprava aplikácií.
 
09:35 Klastrové a gridové počítanie (30') Viera Šipková (ÚI SAV) prezentácia
Paralelizmus-sw, paralelizmus-hw, paralelné programovanie, dekompozícia programu, kategórie výpočtov (granularita), architektúry počítačov - programovacie modely, klastrové počítanie, gridové počítanie, aplikácia WRF, odporúčané linky.
 
10:15 - 12:00 Diskusia
Jednotliví účastníci boli vyzvaní v krátkosti predstaviť svoju aplikáciu, ktorú majú záujem spúšťať na klastroch SlovakGrid, jej stav, či už bežala na nejakom linuxovom klastri, aby sme zistili, či potrebujú našu pomoc pri jej úprave na klastrové alebo aj gridové počítanie. Zároveň sme zisťovali aj záujem o zakúpenie aplikačného software z prostriedkov národného projektu SIVVP. V prvej fáze bude zrejme najväčší záujem o MATLAB a ANSYS.
 
Pozvánka      ID-SIVVP-grid-Bratislava-9-6-2010_1.jpg
ID-SIVVP-grid-Bratislava-9-6-2010_2.jpg
ID-SIVVP-grid-Bratislava-9-6-2010_3.jpg
     Ďalšie fotky z podujatia
Ďalší informačný deň s podobným programom bol zorganizovaný na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 21.6.2010.
 
 
Dňa 30. 10. 2008 sa vo Výpočtovom stredisku SAV v Bratislave uskutočnilo stretnutie predstaviteľov oboch návrhov národných projektov Slovenská gridová infraštruktúra SlovakGrid a Národné superpočítačové centrum.
 
 
Dňa 15.7.2008 sa v Bratislave stretli predstavitelia oboch národných projektov (SlovakGrid a Superpočítačové centrum).
Miesto konania: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU.
 
 
Dňa 30.4.2008 sa na Ústave informatiky SAV v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie členov riadiaceho výboru pre prípravu národného projektu Slovenská gridová infraštruktúra Slovak Grid.
 

Program       Fotky z podujatia
     
Na ilustráciu informácie o našich skúsenostiach a úspechoch

 
Dňa 21.2.2008 sa na Ústave informatiky SAV v Bratislave uskutočnilo stretnutie potenciálnych partnerov pre návrh národného projektu Slovak Grid.
 

Program       Úvodná prednáška       Fotky z podujatia

 
Dňa 1.2.2008 sa na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity konal seminár "Žilinská iniciatíva - Koncepcia HPC a Grid počítania na slovenských univerzitách".
 

Program    Koncepcia    Vývoj    Stanovy UniGrid