© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
25.4.2014

European Grid Infrastructure    English version

SlovakGrid – budovanie národnej gridovej infraštruktúry

Slovenská gridová iniciatíva začala svoju činnosť v roku 2005 počas medzinárodnej vedeckej konferencie „Gridové počítanie pre komplexné problémy“ (Grid Computing for Complex Problems GCCP 2005), ktorá sa konala v dňoch 29.11. až 2.12.2005 na pôde Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Účastníci z viacerých slovenských univerzít a ústavov SAV diskutovali o možnostiach a potrebe vysokovýkonného počítania na Slovensku a prezentovali svoje predstavy a požiadavky.
Slovenská gridová iniciatíva má snahu iniciovať vybudovanie národnej gridovej infraštruktúry pre potreby elektronickej vedy na Slovensku, s perspektívou využitia aj v iných oblastiach (školstvo, znalostný manažment, priemysel, ...).
 

SCE model

Návrh projektu na vybudovanie národnej gridovej infraštruktúry je založený na spolupráci troch na seba naväzujúcich konzorcií:
SCE model
  • Slovenské gridové konzorcium (Slovak Grid Consortium)
  • Stredoeurópske gridové konzorcium (Central European Grid Consortium) Konzorcium tvoria partneri zo stredoeurópskych krajín: Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rakúsko a Slovensko.
  • Konzorcium EGEE (EGEE Consortium)
Výhodou modelu SCE je to, že umožní zahrnúť medzi bezpečné a spoľahlivé vrstvy trojvrstvovej architektúry i jej druhú vrstvu.
 
Stabilita  
 
Podobný prístup si zvolilo pri budovaní národnej gridovej infraštruktúry i Rakúsko.
 
 

EGEE - Enabling Grids for E-sciencE

„Vlajková loď“ v oblasti gridových infraštruktúr v EÚ, projekt Enabling Grids for E-sciencE II (EGEE 2, Sprístupnenie Gridov pre Elektronickú Vedu) integruje národné a regionálne gridové infraštruktúry a vytvára pan-európsku gridovú infraštruktúru poskytujúcu používateľom rádovo 50000 CPU a 5 petabajtov úložného priestoru.
 

EGI - European Grid Infrastructure

Európska gridová infraštruktúra umožňuje prístup k vysokovýkonným výpočtovým prostriedkom európskym výskumným pracovníkom zo všetkých oblastí vedy od fyziky vysokých energií až po spoločenské vedy.
www.egi.eu
 
EGI Applications Database