© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
25.4.2014

European Grid Infrastructure    English version

Koordinátor

bude doplnené
 
 

Koordinačná rada

bude doplnené
 
 

Partneri

Logo Partner Skratka Člen riadiaceho výboru pre prípravu projektu Lokálne info
Logo Akadémia ozbrojených síl
Liptovský Mikuláš
AOS Miroslav Liška
Logo Ekonomická univerzita
Fakulta hospodárskej informatiky
Bratislava
FHI EU Peter Závodný
Logo Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav
Tatranská Lomnica
AsU SAV Richard Komžík
Logo Slovenská akadémia vied
Ústav experimentálnej fyziky
Košice
UEF SAV Tibor Kožár
Logo Slovenská akadémia vied
Ústav informatiky
Bratislava
UI SAV Ladislav Hluchý info
Logo Slovenská akadémia vied
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky
Bratislava
UMFG SAV Július Parulek info
Logo Slovenská akadémia vied
Ústav polymérov
Bratislava
UPol SAV
Logo Slovenská poľnohospodárska univerzita
Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Nitra
SPU Zoltán Balogh
Logo Slovenská technická univerzita
Fakulta informatiky a informačných technológií
Bratislava
FIIT STU Ladislav Hudec
Logo Technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Košice
FEI TUKE Milan Šujanský
Logo Technická univerzita
Lesnícka fakulta
Zvolen
TUZVO Marek Fabrika
Logo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Trenčín
TUAD Emil Golian
Logo Univerzita Komenského
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Bratislava
FMFI UK Branislav Sitár
Logo Univerzita Mateja Bela
Banská Bystrica
UMB Jarmila Škrinárová
Logo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Ústav fyzikálnych vied PF
Košice
UPJŠ Alexander Dirner
Logo Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta prírodných vied
Trnava
UCM Roman Boča
Logo Žilinská univerzita
Fakulta riadenia a informatiky
Žilina
FRI ŽU Karol Matiaško
Zoznam partnerov bude aktualizovaný a doplnený.