© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
25.4.2014

European Grid Infrastructure    English version
 
The grid is an open source technology developed specifically for academic research. It is funded by research institutions and free at point of use.
Clouds are commercial services owned and provided by individual businesses. Users pay to use the service as and when they need to.
 
The European Grid Infrastructure (EGI) is a federation of resource providers set up to deliver sustainable, integrated and secure computing services to European researchers and their international partners.
 
EGI.eu is an organisation established on 8 February 2010 to coordinate and manage the infrastructure (EGI) on behalf of its participants: National Grid Initiatives (NGIs) and European Intergovernmental Research Organisations (EIROs).
EGI.eu is a foundation recognised by Dutch law and headquartered in Science Park Amsterdam, the Netherlands.
 
National Grid Initiatives or Infrastructures (NGIs) are organisations set up by individual countries to manage the computing resources they
provide to the European e-Infrastructure (EGI). NGIs are EGI’s main stakeholders, together with CERN and EMBL (two European Intergovernmental Research Organisations or EIROs).
Each NGI contributes a number of sites to the grid infrastructure. NGIs are responsible for the maintenance and running of the sites they operate.
 
The resources coordinated by EGI are free at point of use: individual users do not have to pay to use the grid infrastructure. Participating countries and institutions contribute to the common costs of running the infrastructure. The individual resource providers (NGIs) fund and maintain the hardware in their own countries.
 

Slovenská gridová infraštruktúra

 
Video prezentácia EGI and e-Infrastructures in Europe:
www.youtube.com/europeangrid
EGI and e-Infrastructures in Europe.flv
 
 
Vo štvrtok 25. februára sa na prvom pracovnom stretnutí po podpise Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku zišli partneri národného projektu SIVVP.
 
 
Ministerstvo školstva SR dňa 1. 12. 2009 odoslalo úspešným žiadateľom Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a vyzvalo žiadateľa k príprave všetkých podkladov nevyhnutných k uzavretiu zmlúv o poskytnutí NFP.
Ku dňu 15. januára 2010 boli podpísané zmluvy o poskytnutí NFP a vytvorené projekty v ITMS s kódmi 26210120002 a 26230120002.
 
 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejňuje uzavretú výzvu na národný projekt Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
Dátum zverejnenia: 28. mája 2009
Dátum uzávierky: 31. augusta 2009
 
 
Dňa 30. 10. 2008 sa vo Výpočtovom stredisku SAV v Bratislave uskutočnilo stretnutie predstaviteľov oboch návrhov národných projektov Slovenská gridová infraštruktúra SlovakGrid a Národné superpočítačové centrum.
 
 
Dňa 21.2.2008 sa na Ústave informatiky SAV v Bratislave uskutočnilo stretnutie potenciálnych partnerov pre návrh národného projektu Slovak Grid.
 

Program       Úvodná prednáška       Fotky z podujatia

 
Slovenská gridová infraštruktúra

* Mapa bude aktualizovaná na základe prebiehajúcich rokovaní.

 

Národný projekt Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie SIVVP je podporovaný zo štrukturálnych fondov EU. EU