© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
25.4.2014

European Grid Infrastructure    English version

Projekt EGI InSPIRE

Projekt EGI-InSPIRE (Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe) začal 1. mája 2010 na dobu 4 rokov, je spolufinancovaný Európskou komisiou (pod číslom: RI-261323). Spolupracuje na ňom viac ako 50 inštitúcií vo viac ako 40 krajinách. Cieľom je vytvoriť udržateľnú Európsku gridovú infraštruktúru.
 
Koncom roku 2011 bola urobená reštrukturalizácia niektorých aktivít projektu s cieľom zvýšiť efektivitu a flexibilitu spolupráce medzi EGI, národnými gridovými iniciatívami (NGI) a ďalšími organizáciami, čo umožní získať nové používateľské komunity.
NGI môžu v spolupráci s komunitami riešiteľov z rôznych oblastí iniciovať krátkodobé virtuálne projekty, ktoré sa sústredia predovšetkým na nadviazanie kontaktov s doménovými odborníkmi, špecifikovanie požiadaviek danej komunity na gridové výpočty a pod.
Slovenská národná gridová iniciatíva navrhla virtuálne projekty   Fire simulation   SPEEch on the griD (SPEED)
 
EGI-InSPIRE Annual report 2011
Steven Newhouse, EGI-InSPIRE Project Director
announced the publication of our first Annual Report, which includes a brief overview of all the year’s achievements and plans for the future.
Annual report 2011
EGI-InSPIRE Project Presentation
Steven Newhouse, Project Director, EGI.eu
July 2010      May 2011
 
www.egi.eu
 
EGI Applications Database
 
EGI blog
 
 
EGI-InSPIRE partners
EGI-InSPIRE is a consortium of 50 partners, including 37 National Grid Initiatives (NGIs), two European International Research Organisations and eight partners from the Asia Pacific region.